SLUNÍČKA-NENÍ DRAK JAKO DRAK...

16.10.2022 11:18

"Draci papíroví ovládnou nebe a patří od pradávna k podzimnímu symbolu."

Proto jsme se tento týden věnovali tomuto rituálu.Nejdříve jsme si představili význam slova drak v jiných souvislostech/drak papírovýxdrak pohádkový/.Děti si postavily z odpadového materiálu draky,ze své práce měly velkou radost,porovnávaly dračí ocásky,/krátkýxdlouhý/počítaly dračí mašličky.Povídali jsme si,co vše začíná na "D",vymýšleli dráčkům jména,zazpívali písničku"Vyletěl si pyšný drak"a doprovodili na Orffové nástroje,velkou zábavu jsme si také užili u pohybových her,atd..Dračí téma i různé aktivity nás všechny moc bavilo.

Pokud Vám bude počasí přát a máte doma draka,neváhejte a utíkejte jej pouštět.