SLUNÍČKA-PODZIMKU,PODZIMKU,...

02.10.2022 13:45

Tento týden přišel strýček Podzim a vyprávěl dětem,co všechno musí udělat,aby mohl přijít v celé své parádě.Připravil si pro nás různé úkoly,činnosti a aktivity do nadcházejícího podzimního času.

Seznámili jsme se "co nosí podzim v kufříku": charakteristické znaky podzimu,naučili báseň"Malíř podzim",písničky"Veverka","Podzimku,podzimku",zahráli pohybové hry,vykreslovali pracovní listy,malovali temperov.barvami,apod..Už víme,jak si hraje podzim s barvami,jak se mění počasí,co sbíráme na zahrádkách,jaké stromečky můžeme v lese vidět,...