Kurz grafomotoriky 2016-17

Mateřská škola Krhová opět nabízí ve školním roce 2016/17 pro svépředškolní děti kurz GRAFOMOTORIKY.


Základ kurzu je postaven na koncepci vypracované PaedDr. Yvetou Heyrovskou a bude probíhat pod vedením pedagožky s mnohaletými zkušenostmi s vedením těchto kurzů Evy Žůrkové.


Předpokládané zahájení kurzu je plánováno na začátek října 2016 v mateřské škole ve třídě Rybiček.


Přijímání dětí proběhne na základě žádosti rodičů a ve spolupráci s učitelkami mateřské školy popř. pedagogicko-psychologickou poradnou.


Bližší informace získáte na zahajovací schůzce rodičů dětí mateřské školy Krhová v září 2016.