Čestné prohlášení - nutno odevzdat při nástupu dětí

Čestné prohlášení - nutno odevzdat při nástupu dětí

První den nástupu dětí je nutno odevzdat "Čestné prohlášení".

 

Vzor k vytištění: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 9 2021.docx (14393)

 

Pokud nebudete mít možnost vytisknout si ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, bude pro vás nachystané v šatnách, kde ho vyplníte.