HYGIENICKÁ OPATŘENÍ k zápisu 2020

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ k zápisu 2020

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ KRHOVÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

  • zápis dětí do MŠ Krhová proběhne v dohodnutém termínu 5.května 2020 od 8,00 do 15,00 hodin

bez dětí v logopedické třídě „Papoušci“- oranžová budova se vchodem přímo z parkoviště pro zaměstnance

  • z důvodu zajištění neshromažďování osob je nutné, aby se zákonní zástupci dostavilik zápisu v objednanou hodinu, na níž se dohodli telefonicky
  • vstup je možný pouze s použitím roušky nebo jiného zakrytí nosu a úst
  • před vstupem do šatny si rodiče vydezinfikují ruce, použijí návleky nebo se přezují
  • předají vedoucím pracovníkům „Přihlášku k předškolnímu vzdělávání“ s přílohami, případně se dohodnou na doplnění chybějící dokumentace
  • mateřská škola jako správní orgán přidělí dítěti registrační číslo,a do 30ti dnů od data zápisu rozhodne ředitelka o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • seznam přijatých dětí dle §183, odst.2, školského zákona bude zveřejněnpod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově MŠ
  • předání „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ proběhne ve stanovené lhůtě po telefonické dohodě s žadatelem

 

 

Vydala: Šuláková Vladislava, na základě doporučení MŠMT        

              ředitelka MŠ Krhová