INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Dle sdělení MŠMT budou mateřské školy od 10. května otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. 

Pro rodiče platí stále tato opatření:

- učitelky si budou přebírat děti u vstupu do mateřské školy

- nezdržovat se v areálu MŠ a na zahradě

- povinnost pro rodiče nosit roušky

- pokud dítě vykazuje známky onemocnění nemůže nastoupit do školky

 

Moc se na všechny těšíme