KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Směrnice č.11 /2020 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ  PŘI ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

 

Z důvodů mimořádných opatření se ruší  Den otevřených dveří  dne 21.4.2020.

 

Tiskopisy k zápisu dětí do MŠ