OPATŘENÍ pro rodiče - před znovuotevřením MŠ KRHOVÁ

OPATŘENÍ pro rodiče - před znovuotevřením MŠ KRHOVÁ

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

PŘED ZNOVUOTEVŘENÍM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nástup do mateřské školy po nouzovém stavu je dobrovolný, pokud dítě nenastoupí, bude po dobu nepřítomnosti osvobozeno od úplaty za předškolní vzdělávání.

Prázdninový provoz pro zaměstnané rodiče jsme se souhlasem zřizovatele prodloužili  

do 31. července 2020 (je nutné telefonicky nahlásit do konce května zájem o docházku o prázdninách).

 

Na základě vydaného metodického pokynu MŠMT, doporučení MZČR a Krajské hygienické stanice ve Zlíně, vydávám před znovuotevřením Mateřské školy Krhová k 18. květnu 2020 tato opatření:

 

 • do mateřské školy vstupujte pouze s ochranou úst a nosu, používejte roušku nebo jiné krytí
 • na viditelných místech u vstupů jsou rozmístěny dezinfekce pro okamžité použití
 • v prostorách mateřské školy se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou
 • žádáme rodiče, aby se také zbytečně nezdržovali v areálu školní zahrady
 • nevstupujte do tříd, respektujte vyhrazený prostor pro předání dítěte pedagogovi
 • čas příchodu zákonného zástupce s dítětem do MŠ je vymezen od 6,30hod.- 8,30hod. z důvodu zpřísněných hygienických opatření
 • rodič si před nástupem dítěte do MŠ stáhne z webových stránek školy

„Čestné prohlášení o bezinfekčnosti rodiny“ (ke stažení zde)

 

 a první den docházky dokument předá učitelce v příslušné třídě, v případě i jednodenní nepřítomnosti opakovaně

 • pokud je člen rodiny v karanténě, je povinnost tuto záležitost neprodleně oznámit škole, dítě nesmí nastoupit do MŠ
 • doporučujeme zvážit nástup dětí do MŠ i v případě, pokud některý člen ve společné domácnosti patří mezi osoby s rizikovými faktory (viz. čestné prohlášení)
 • po příchodu dítěte do šatny bude denně prováděn ranní filtr – dítěti bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem a dojde k posouzení celkového zdravotního stavu

se zápisem výsledku měření

 • rodiče budou povinni vybavit své dítě dvěma rouškami v uzavíratelném sáčku, které budeme používat při pobytu venku mimo areál školy – je vhodné vybavit dítě batůžkem s nádobou na pití a papírovými kapesníky (výměnu roušek zajišťují rodiče vyvařením a vypráním)

 

 

Děkujeme rodičům, že stanovená opatření budou respektovat, a věříme, že společnými    silami tuto situaci zvládneme.