OPATŘENÍ pro rodiče - před zahájením školního roku 2020 - 2021

OPATŘENÍ pro rodiče - před zahájením školního roku 2020 - 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

 

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění COVID - 19 musíme zvolit jednotný a závazný postup k organizaci vzdělávání v naší mateřské škole i v novém školním roce. Uděláme společně všechno proto, aby byl provoz v naší mateřské škole zajištěn v maximálním možném rozsahu a aby epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí. Budeme se řídit doporučeními MŠMT a  nadřízených orgánů. K tomu budeme potřebovat vaši pomoc a hlavně respektování vnitřních předpisů školy. Záleží jen na vás a nás všech zda provoz školky poběží bez zbytečných komplikací a omezení provozu.

Protože v mateřské škole dochází ke koncentraci velkého počtu lidí různých věkových kategorií, vydávám k 1.9.2020 tato opatření:

 

 • do mateřské školy vstupuje doprovod dětí s ochranou úst a nosu, používejte roušku nebo jiné krytí
 • na viditelných místech u vstupů jsou rozmístěny dezinfekce pro okamžité použití
 • v prostorách mateřské školy se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou
 • žádáme rodiče, aby se také zbytečně nezdržovali v areálu školní zahrady
 • nevstupujte do tříd, respektujte vyhrazený prostor pro předání dítěte pedagogovi
 • po příchodu dítěte do šatny bude denně prováděn ranní filtr – dítěti bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem a dojde k posouzení celkového zdravotního stavu
 • pokud se vyskytnou příznaky patrné již při příchodu dítěte (zvýšená teplota, rýma, kašel) a je přítomen zákonný zástupce, dítě nebude přijato do MŠ
 • pokud se příznaky nemoci objeví během dne, bude dítě umístěno v izolaci, rodič si musí bezodkladně dítě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře
 • dítě, které má přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že doloží potvrzení lékaře
 • upozorňuji, že i dospělé osoby včetně zaměstnanců nemohou vstupovat do školy,  pokud vykazují příznaky infekčního onemocnění
 • čas příchodu zákonného zástupce s dítětem do MŠ je vymezen od 6,30hod.- 8,30hod. nejen z důvodu zpřísněných hygienických opatření
 • pokud je člen rodiny v karanténě, je povinnost tuto záležitost neprodleně oznámit škole, dítě nesmí nastoupit do MŠ

 

 

Děkujeme rodičům, že stanovená opatření budou respektovat, a věříme, že společnými silami tuto přetrvávající situaci zvládneme.