ORGANIZACE NÁSTUPU PŘEDŠKOLÁKŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

ORGANIZACE NÁSTUPU PŘEDŠKOLÁKŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

 

ORGANIZACE NÁSTUPU PŘEDŠKONÍCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12.4.2021

 

Vážení rodiče,

organizace nástupu dětí při znovuotevření mateřské školy bude vypadat takto:

 

- děti budou testovat zákonní zástupci, pod dohledem pracovníka školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek

- časový harmonogram testování jsme z organizačních důvodů stanovili od 6,30 do 8,15 hodin

 

ORGANIZACE PŘÍCHODU DĚTÍ VE DNECH TESTOVÁNÍ ZE TŘÍDY SLUNÍČEK A RYBIČEK

- testovacím místem je spojovací chodba ve vstupu do hlavní budovy

- zákonný zástupce pod dohledem pracovníka MŠ provede testování svého dítěte

- na vyhodnocení testu počká zákonný zástupce s dítětem před budovou MŠ - je nutné počítat se zdržením- testovat může vždy pouze jeden rodič

- pokud bude test pozitivní, odvádí si rodič dítě domů, obrátí se na svého dětského lékaře 

 

ORGANIZACE PŘÍCHODU DĚTÍ VE DNECH TESTOVÁNÍ ZE TŘÍDY DELFÍNKŮ, PAPOUŠKŮ A ŽELVIČEK

- testovacím místem je šatna Želviček ve vstupu po rampě do budovy, kde jsou speciální třídy

- zákonný zástupce pod dohledem pracovníka MŠ provede testování svého dítěte

- na vyhodnocení testu počká zákonný zástupce s dítětem před budovou MŠ - je nutné počítat se zdržením- testovat může vždy pouze jeden rodič

- pokud bude test pozitivní, odvádí si rodič dítě domů, obrátí se na svého dětského lékaře 

 

ORGANIZACE PŘÍCHODU DĚTÍ VE DNECH, KDY SE NETESTUJE ( ÚTERÝ, STŘEDA PÁTEK)

- zákonný zástupce přivede dítě do MŠ jako v běžném režimu

- nesmí vstupovat do budovy, zazvoní na kmenovou třídu a pošle dítě do šatny, kde si ho převezme třídní učitelka

 

Vážení rodiče,

organizace nástupu dětí při znovuotevření mateřské školy bude vypadat takto:

 

- děti budou testovat zákonní zástupci, pod dohledem pracovníka školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek

- časový harmonogram testování jsme z organizačních důvodů stanovili od 6,30 do 8,15 hodin

 

ORGANIZACE PŘÍCHODU DĚTÍ VE DNECH TESTOVÁNÍ ZE TŘÍDY SLUNÍČEK A RYBIČEK

- testovacím místem je spojovací chodba ve vstupu do hlavní budovy

- zákonný zástupce pod dohledem pracovníka MŠ provede testování svého dítěte

- na vyhodnocení testu počká zákonný zástupce s dítětem před budovou MŠ - je nutné počítat se zdržením- testovat může vždy pouze jeden rodič

- pokud bude test pozitivní, odvádí si rodič dítě domů, obrátí se na svého dětského lékaře 

 

ORGANIZACE PŘÍCHODU DĚTÍ VE DNECH TESTOVÁNÍ ZE TŘÍDY DELFÍNKŮ, PAPOUŠKŮ A ŽELVIČEK

- testovacím místem je šatna Želviček ve vstupu po rampě do budovy, kde jsou speciální třídy

- zákonný zástupce pod dohledem pracovníka MŠ provede testování svého dítěte

- na vyhodnocení testu počká zákonný zástupce s dítětem před budovou MŠ - je nutné počítat se zdržením- testovat může vždy pouze jeden rodič

- pokud bude test pozitivní, odvádí si rodič dítě domů, obrátí se na svého dětského lékaře 

 

ORGANIZACE PŘÍCHODU DĚTÍ VE DNECH, KDY SE NETESTUJE ( ÚTERÝ, STŘEDA PÁTEK)

- zákonný zástupce přivede dítě do MŠ jako v běžném režimu

- nesmí vstupovat do budovy, zazvoní na kmenovou třídu a pošle dítě do šatny, kde si ho převezme třídní učitelka

 

Těšíme se na děti a věříme, že mimořádnou situaci společně zvládneme