OTEVŘENÍ MŠ OD PONDĚLÍ 11. 1. 2021

OTEVŘENÍ MŠ OD PONDĚLÍ 11. 1. 2021

Z důvodu karanténních opatření (velký počet pozitivních zaměstnanců i dětí) byla mateřská škola v týdnu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021 uzavřena. Během tohoto týdne byly všechny třídy, kuchyň, výdejny jídla a ostatní prostory školy vydezinfikovány a ionizovány. Všechny předměty a  hračky prošly dezinfekcí. Veškeré povlečení, textilní a plyšové hračky byly vyprány a dezinfikovány parním čističem.

 

Na základě telefonického hovoru s KHS Zlín nám bylo doporučeno:

- otevřít mateřskou školu ode dne 11. 1. 2021

- rodiče při nástupu dětí musí předložit podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí- formulář ke stažení zde, nebo vyplní první den nástupu dítěte v MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.docx (14245)

 

Na rodiče apelujeme, aby dodržovali tato opatření:

 • do mateřské školy vstupuje doprovod dětí s ochranou úst a nosu, používejte roušku nebo jiné krytí
 • na viditelných místech u vstupů jsou rozmístěny dezinfekce pro okamžité použití
 • v prostorách mateřské školy se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou
 • nevstupujte do tříd, respektujte vyhrazený prostor pro předání dítěte pedagogovi
 • po příchodu dítěte bude denně prováděn ranní filtr – dítěti bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem a dojde k posouzení celkového zdravotního stavu
 • pokud se vyskytnou příznaky patrné již při příchodu dítěte (zvýšená teplota, rýma, kašel) a je přítomen zákonný zástupce, dítě nebude přijato do MŠ
 • pokud se příznaky nemoci objeví během dne, bude dítě umístěno v izolaci, rodič si musí bezodkladně dítě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře
 • dítě, které má přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že doloží potvrzení lékaře
 • upozorňuji, že i dospělé osoby včetně zaměstnanců nemohou vstupovat do školy,  pokud vykazují příznaky infekčního onemocnění
 • čas příchodu zákonného zástupce s dítětem do MŠ je vymezen od 6,30hod.- 8,30hod. nejen z důvodu zpřísněných hygienických opatření
 • pokud je člen rodiny v karanténě, je povinnost tuto záležitost neprodleně oznámit škole. Dítě nesmí nastoupit do MŠ pokud rodič nedoloží lékařské potvrzení, že dítě COVID prodělalo a to maximálně 90 dnů zpětně!

 

 

Děkujeme rodičům, že stanovená opatření budou respektovat.