Poděkování

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří se podíleli na Lodní slavnosti ve středu 18.6.2014.