PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

 

Milá paní ředitelko, milé paní učitelky a asistentky!

Přestože jsem Vám již poděkovala osobně, ráda bych tak učinila ještě jednou a veřejně.

Můj první dík patří Vám, paní ředitelko. Když jsem Vás v roce 2015 požádala o přijetí mé zdravotně postižené dcery Nelinky do Vaší školky, bez váhání jste mi řekla ano. Váš vstřícný krok mi pomohl v nelehké životní situaci a mohla jsem se vrátit do zaměstnání.  V tu chvíli jsem netušila jak to bude fungovat, věděla jsem jen, že mně čeká každodenní cestování mezi Rožnovem(kde bydlíme) a Krhovou a že to asi nebude snadné...Dnes po čtyřech letech, kdy Nelinka Vaši školku opouští, můžu říct, že to tehdy bylo správné rozhodnutí.

Nelinka byla ve Vaší školce šťastná a každý den se do ní těšila.

Mé druhé poděkování patří VŠEM paním učitelkám a asistentkám, které se o Nelinku během těch čtyř let staraly. První rok strávila v Želvičkách a tři roky ve Sluníčkách a tady bych chtěla poděkovat paní asistentce Renatě Kulišťákové (jak říká Nelinka-"moje Renatka"), paní učitelce Ivě Gefingové a Svaťce Fajmonové, paní asistence Martině Pospíšilové a  paní Adéle Kaňovské-"Adélka, co nám chystá svačinky"(říká Neli).

Péče o Nelinku je velmi náročná nejen psychicky, ale často i fyzicky. Vyžaduje každodenní pozornost, trpělivost, dodržování pevných pravidel, ale také pochopení a lásku a to vše se Nelince od Vás všech dostalo. Byly dny dobré i špatné, ale vše jste dokázaly zvládnout, mohla jsem se na Vás obrátit s prosbou o radu a pomoc.

Mé poděkování patří také nepedagogickým pracovníkům, protože všichni se podílejí na každodenním chodu školky.

V krhovské školce jsem potkala úžasnou partu lidí, kteří dělají svou práci srdcem a kde opravdu platí "JSME VŠICHNI NA JEDNÉ LODI".

Můj poslední dík patří i rodičům dětí, které během těch čtyř let navštěvovaly školku s Nelinkou, za jejich pochopení a toleranci.

Na krhovskou školku budu vždy vzpomínat s láskou.

DĚKUJI

Hana Salvia