POZVÁNKA - třídní schůzka pro rodiče dětí naší MŠ

POZVÁNKA - třídní schůzka pro rodiče dětí naší MŠ

POZVÁNKA

Ve středu 11. března 2020 v 15 hodin se koná  ve třídě Sluníček třídní schůzka pro rodiče dětí naší MŠ.

 

Program:

  1. Co se od dětí očekává u zápisu do ZŠ, termíny zápisů do ZŠ, důležité dokumenty k zápisu
  2. Jak postupovat v případě odkladu školní docházky u pětiletých dětí – vyjádření příslušných

poradenských zařízení    

  1. Povinné předškolní vzdělávání, zápis dětí do MŠ a do speciálních tříd – povinnosti rodičů
  2. Informace o akcích MŠ a prázdninovém provozu

 

ÚČAST NUTNÁ i pro rodiče dětí, které budou mít odloženou školní docházku.

PRO HLADKÝ PRŮBĚH SCHŮZKY PROSÍME RODIČE, ABY SE SCHŮZKY ZÚČASTNILI BEZ DĚTÍ.                 

 

DĚKUJEME