PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

 

Dle školského zákona je nutné předem seznámit zákonné zástupce dětí s provozem mateřské školy o letních prázdninách.

Proto nahlaste učitelkám na třídách, zda vaše dítě bude v měsíci červenci MŠ navštěvovat.

Protože MŠ byla z důvodu epidemie COVID-19 dlouhodobě uzavřena, rozhodli jsme se po dohodě se zřizovatelem obcí Krhová, pro zaměstnané rodiče prodloužit prázdninový provoz

od 1.7.2020 až do 31.7.2020.   

Vzhledem k tomu, že Krhová je již samostatná obec, nepředpokládáme umístění dětí v době prázdnin v městských mateřských školách.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE NUTNÉ NAHLÁSIT DO 15.ČERVNA 2020.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU 2020

 

 

Rodiče, kteří nebudou využívat prázdninový provoz v naší MŠ, budou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Docházející děti v naší MŠ zaplatí  školné 125,-Kč za kalendářní týden.

V měsíci srpnu, kdy je MŠ uzavřena se školné neplatí.    

Děti, které budou navštěvovat v době prázdnin mateřskou školu, zaplatí školné v měsíci červenci.

Od 31. července 2020 je naše mateřská škola uzavřena.

Poslední týden v měsíci srpnu probíhá přípravný týden na nový školní rok bez dětí.

 

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020.