Preventivní screeningové vyšetření zraku

Preventivní screeningové vyšetření zraku

PREVENTIVNÍ  SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Také v letošním roce se naše mateřská škola zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí, který má název: „Koukají na nás správně?“

Vyšetření přihlášených dětí na speciálním přístroji bude provádět  zdravotnický pracovník nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s . v pondělí 26.března 2018 od 8,30 hodin.

K vyšetření mohou přijít i ti rodiče s dětmi, kteří naši mateřskou školu ještě nenavštěvují.  

Jelikož jde o moderní metodu screeningového vyšetření zraku, lze tímto způsobem vyšetřit děti již od jednoho roku. V loňském roce toto vyšetření odhalilo u čtyř dětí (celkem vyšetřeno 28 dětí)závažné vady zraku.

Žádáme rodiče, kteří chtějí nechat své dítě vyšetřit, aby podepsali „formulář pro vyjádření souhlasu“, který je k dispozici v jednotlivých třídách v MŠ, a uhradili poplatek ve výši 150,-Kč za vyšetření.

Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič do 14ti dnů obdrží v zalepené obálce, prostřednictvím mateřské školy, výsledky vyšetření, včetně úhrady poplatku.