Preventivní vyšetření zraku

Preventivní vyšetření zraku

Preventivní vyšetření zraku v MŠ Krhová

V pátek 19.6.2020 od 8 hodin proběhne preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v ředitelně MŠ Krhová.

V souvislosti s plánovaným vyšetřením je nutné, aby rodiče, kteří chtějí nechat vyšetřit své dítě, podepsali „Formulář pro vyjádření souhlasu“ a uhradili poplatek 150,-Kč za vyšetření.

Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku. Do 14 dnů přijdou do MŠ výsledky vyšetření v zalepené obálce na jméno dítěte včetně příjmového dokladu o zaplacení poplatku.

Na vyšetření se mohou dostavit i rodiče dětí od 1 roku, kteří nenavštěvují naši MŠ.

Vzhledem k hygienickým opatřením a zamezení shromažďování je nutné stanovit časový harmonogram v rozmezí 10 minut na dítě.

V případě zájmu o vyšetření „ Koukají na nás správně?“kontaktujte vedení školy

na telefonu 607 583 637.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení