Screeningové vyšetření zraku

Screeningové vyšetření zraku

VYŠETŘENÍ ZRAKU V MŠ

Dne 14. března 2019 od 8,30 hodin proběhne v naší mateřské škole screeningové vyšetření zraku, které bude provádět PRIMA VIZUS, o.p.s.

Vyšetřeny mohou být děti již od jednoho roku. V minulých letech tato vyšetření odhalila závažné zrakové vady u několika dětí, které na základě dalších vyšetření a doporučení poradenského zařízení byly zařazeny do naší oční třídy. U zjištěné tupozrakosti a šilhavosti je důležité včasné nastavení ortoptické léčby, která je nejúčinnější do 7mi let věku dítěte.

Zákonní zástupci podepíši souhlas s vyšetřením svého dítěte přístrojem Plusoptix v rámci projektu „ Koukají na nás správně?“

Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí není hrazeno zdravotními pojišťovnami a poplatek za vyšetření činí 150,- Kč.