TŘÍDNÍ SCHŮZKA pro rodiče dětí naší MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKA pro rodiče dětí naší MŠ

POZVÁNKA

V úterý 5. března 2019 v 15 hodin se koná  ve třídě Sluníček třídní schůzka pro rodiče dětí naší MŠ.

 

Program:

  1. Co se od dětí očekává u zápisu do ZŠ, termíny zápisů do ZŠ, důležité dokumenty k zápisu
  2. Jak postupovat v případě odkladu školní docházky u pětiletých dětí – vyjádření příslušných poradenských zařízení    
  3. Povinné předškolní vzdělávání, zápis dětí do MŠ a do speciálních tříd – povinnosti rodičů
  4. Organizační zajištění školy a jednotlivých tříd  v době rekonstrukce od 1.6. do 31.8.2019 (zateplování školy, rozšíření třídy Rybiček, malování celého objektu)
  5. Přesunutí akcí naplánovaných na měsíc červen, seznámení rodičů s novými termíny
  6. Diskuze

 

ÚČAST NUTNÁ.

PRO HLADKÝ PRŮBĚH SCHŮZKY PROSÍME RODIČE, ABY SE SCHŮZKY ZÚČASTNILI BEZ DĚTÍ.                  

DĚKUJEME