Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

 

 

 

DODATEK č. 2

 k „Vnitřnímu předpisu o stanovení výše a podmínek úplaty za předškolní vzdělávání“ č.12 na školní rok 2019-2020

 

Usnesením Rady Obce Krhová č. 27/2020/R-217 byla ke dni 18.3.2020 Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace uzavřena na doporučení MŠMT a MZČR z důvodu šíření koronaviru COVID-19.

Toto opatření platí do odvolání.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením vydávám dodatek č.2  k „Vnitřnímu předpisu o stanovení výše a podmínek úplaty za předškolní vzdělávání“.

Úplata za předškolní vzdělávání po dobu uzavření mateřské školy z výše uvedených důvodů se upravuje takto:

 

Měsíc březen 2020:   250,-Kč

Pokud bude mateřská škola na základě doporučení uzavřena další celý měsíc, zákonní zástupci dětí budou od úplaty osvobozeni.

V případě znovuotevření mateřské školy v průběhu dalšího měsíce, bude výpočet úplaty za předškolní vzdělávání úměrně krácen.

 

 

 

Vladislava Šuláková

Ředitelka MŠ Krhová

 

 

 V Krhové dne 18.3.2020