UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

DÍTĚ NESMÍ NAVŠTĚVOVAT MATEŘSKOU ŠKOLU V TĚCHTO PŘÍPADECH:

- POKUD JE NĚKDO VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI

   V DOPORUČENÉ NEBO NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ

-  POKUD BYLO DÍTĚ V KONTAKTU S NĚKÝM, KDO MÁ

   NAŘÍZENOU NEBO DOPORUČENOU KARANTÉNU

-  POKUD DÍTĚ VYKAZUJE JAKÉKOLI PŘÍZNAKY NEMOCI

   (KAŠEL, RÝMA, PRŮJEM, TEPLOTA….)

 

PROTOŽE JE PROKÁZÁNO, ŽE DĚTI JSOU ČASTÝMI PŘENAŠEČI COVID-19, BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM.