UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Z důvodů zhoršené epidemiologické situace a nerespektování nařízení ředitelky k povinnému nošení respirátorů z řad rodičů, uzavírám s účinností od pondělí 22.11.2021 mateřskou školu pro rodiče. 

Předávání dětí ráno:

- zvonkem u vchodů do vašich tříd přivoláte zaměstnance školy, který u venkovních dveří dítě převezme. Dítě předává rodič, je nezbytné, aby vyčkal na příchod zaměstnance MŠ. 

- děti ze třídy Rybiček, budou ráno zvonit zvonkem, který je určený pro třídu Sluníček

Vyzvedávání dětí v poledne a odpoledne:

- rodič zazvoní na zvonek, který je určený pro třídu, kde je jeho dítě. To se pod dohledem zaměstnance obleče a bude předáno rodiči u venkovních dveří

 

Prosíme rodiče ze třídy Rybiček a Sluníček, aby se ukázali do kamery, jinak není vidět, kdo si přišel pro dítě!