Výsledky přijímacího řízení do MŠ Krhová na školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Krhová na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b), § 183 odst. 1 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  v platném znění (dále jen „školský zákon“), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že

VYHOVUJE

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává  Mateřská  škola  Krhová, příspěvková organizace, pokud předložená žádost k zápisu do MŠ  splňovala stanovené podmínky a kritéria.

Přijímací řízení proběhlo v Mateřské škole Krhová  dle Zákona č.561/2004Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( Školský zákon),

Vyhlášky č. 14/2005Sb.o předškolním vzdělávání v posledním platném znění.

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020 byl stanoven MŠMT, v součinnosti se zřizovatelem Obcí Krhová a ředitelkou školy:

Místo přijímaných žádostí:    Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

Datum přijímání žádostí:       6. května 2019

Časový harmonogram:           od 8,00 hod. do 11,00 hod.            od 12,30 hod. – 15,00 hod.

 

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ –

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRHOVÁ

NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

 

Registrační číslo dítěte

   výsledek       

     řízení

   Registrační číslo dítěte      

  výsledek       

     řízení

1.  ŘMŠKh     -   2

Přijat/a

18.ŘMŠKh     -   19

Přijat/a

2.  ŘMŠKh     -   3

Přijat/a

19.ŘMŠKh     -   20

Přijat/a

3.  ŘMŠKh     -   4

Přijat/a

 

 

4.  ŘMŠKh     -   5

Přijat/a

 

 

5.  ŘMŠKh     -   6

Přijat/a

 

 

6.  ŘMŠKh     -   7

Přijat/a

 

 

7.  ŘMŠKh     -   8

Přijat/a

 

 

8.  ŘMŠKh     -   9

Přijat/a

 

 

9.  ŘMŠKh     -   10

Přijat/a

 

 

10.ŘMŠKh     -   11

Přijat/a

 

 

11.ŘMŠKh     -   12

Přijat/a

 

 

12.ŘMŠKh     -   13

Přijat/a

 

 

13.ŘMŠKh     -   14

Přijat/a

 

 

14.ŘMŠKh     -   15

Přijat/a

 

 

15.ŘMŠKh     -   16

Přijat/a

 

 

16.ŘMŠKh     -   17

Přijat/a

 

 

17.ŘMŠKh     -   18

Přijat/a

 

 

                                                                                         

Datum zveřejnění : 24.5.2018

 

Šuláková Vladislava

Ředitelka Mateřské školy Krhová