ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE VE ČTVRTEK 6. KVĚTNA 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis bez dětí. Rodiče prosíme, aby se objednali do časového harmonogramu na telefonním čísle: 607 583 637
 
K zápisu potřebujete: - vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021 - 2022" s razítkem lékaře o řádném očkování
 
- rodný list dítěte
 
- pokud budete u svého dítěte žádat o zařazení do speciální třídy (logopedická třída, třída pro děti s vadami zraku) je potřeba vyplnit 
 
"Žádost o zařazení k integraci"
 
Uvedené dokumenty naleznete v minulém příspěvku, kde si také přečtěte "Hygienická opatření k zápisu" 
 
 
 
Těšíme se na setkání