Speciální třída pro děti s vadami zraku - Delfínci

 

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami binokulárního vidění (tupozrakostí, šilhavosti) a jinými závažnými poruchami zraku, které se v předškolním období vyskytují poměrně často. Zatímco některé oční vady stačí korigovat brýlovou korekcí, poruchy binokulárního vidění vyžadují systémovou práci očních lékařů, pracovníků SPC Zlín, ortoptistky a speciálních pedagogů. Při pleoptických cvičeních se okluzí zakrývá zdravé oko a tupozraké nebo šilhavé oko je nuceno se rozkoukávat. Prováděná pleoptická cvičení ve třídě jsou zaměřená na procvičení svazku oko-ruka v součinnosti s jemnou motorikou, rovnovážná cvičení jsou prováděna ve svazku oko-noha se zrakovou kontrolou. Cílem je nácvik správného binokulárního vidění, které je nezbytnou podmínkou prostorového vnímání, zlepšení postižených funkcí oči a správná zraková hygiena.

 

Ve třídě pracují kvalifikované učitelky - speciální pedagožky, které s dětmi provádějí reedukaci zraku hravými činnostmi a práci ortoptistky průběžně doplňují. Součástí speciální péče je ortoptická cvičebna, v níž pracuje ortoptická sestra, která provádí výkony na speciálních přístrojích. Odborná sestra formou každodenních konzultací doporučuje individuální odborná cvičení a na základě kontrolních vyšetření odborných lékařů určuje další postupy léčby či změny okluzí očí.

 

Na základě výzkumů i názorů lékařů, kteří se vyjadřovali ke speciální péči v těchto školských zařízeních bylo prokázáno, že právě v předškolním věku je pravděpodobnost nápravy zraku nejvyšší. Dětská oční lékařka MUDr. Moravcová z pražské kliniky velmi kladně hodnotila zřízení takto zaměřené speciální třídy s celodenním provozem u nás již roce 2000 s tím, že naše mateřská škola plně nahradila zrušenou ústavní péči v Léčebně pro šilhavé a tupozraké děti ve Štramberku.

 

Výhodou této speciální třídy je snížený počet 3-7 letých dětí, umožňující velký prostor pro individuální přístup.

Zdraví je v naší speciální třídě prioritou, děti jsou součásti canisterapie, hipoterapie, navštěvují solnou jeskyni, předplaveckou
školičku a kurz bruslení.  Plán pedagogické podpory je vytvářen učitelkami na základě doporučení lékaře a stanoviska Speciálního pedagogického centra ve Zlíně. Třídní vzdělávací program je upraven tak, aby náprava očních vad zdárně probíhala a aby děti nebyly ochuzeny o žádné aktivity, které probíhají v ostatních třídách naší MŠ. 

 

Supervizorem odborné péče v naší ortoptické cvičebně je oční lékařka se specializací strabologie MUDr Šárka Šajtarová, která má ordinaci v Rožnově pod Radhoštěm. Do naší mateřské školy přijímáme děti, které mají doporučení i od jiných lékařů z celé Moravy.

 

 

                                        Školní rok 2023 – 2024

 

Paní učitelky:                        Bc. Aneta Kabeláčová

       Nela Vlčková    

Asistentka pedagoga:          Martina Pospíšilová

Ortoptická sestra:                 Ivana Urbanovská

 

 1. Andrýsová Ema                        
 2. Bartas Adam                            
 3. Černochová Leontýna              
 4. Daněk Michal                           
 5. Franková Natálie                      
 6. Karola Daniel                           
 7. Koňaříková Karla               
 8. Margarit Livia                    
 9. Merhaut Václav                      
 10. Mykoliuk Myroslava               
 11. Šimíčková Eliška                 

 

 

Třída DELFÍNKŮ

speciální třída pro děti s vadami zraku

Do této třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení lékaře a Speciálního pedagogického centra (SPC) pro děti s vadami zraku ve Zlíně.

Učitelky: Bc. Aneta Kabeláčová, Nela Zákopčaníková

Asistentka pedagoga: Martina Pospíšilová

Oční sestra: Ivana Urbanovská