Speciální třída pro děti s vadami zraku - Delfínci

Třídní učitelky:     Věra Čačková, zástupkyně ředitelky

                            Bc. Světla Ovčačíková, speciální pedagog

 

                            Asistentka pedagoga: Martina Pospíšilová
                                                               Alena Lebedová - školní asistent z OP VVV

 

                                

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami binokulárního vidění (tupozrakostí, šilhavosti) a jinými závažnými poruchami zraku, které se v předškolním období vyskytují poměrně často. Zatímco některé oční vady stačí korigovat brýlovou korekcí, poruchy binokulárního vidění vyžadují systémovou práci očních lékařů, pracovníků SPC Zlín, ortoptistky a speciálních pedagogů. Při pleoptických cvičeních se okluzí zakrývá zdravé oko a tupozraké nebo šilhavé oko je nuceno se rozkoukávat. Prováděná pleoptická cvičení ve třídě jsou zaměřená na procvičení svazku oko-ruka v součinnosti s jemnou motorikou, rovnovážná cvičení jsou prováděna ve svazku oko-noha se zrakovou kontrolou. Cílem je nácvik správného binokulárního vidění, které je nezbytnou podmínkou prostorového vnímání, zlepšení postižených funkcí oči a správná zraková hygiena.

 

Ve třídě pracují dvě kvalifikované učitelky - speciální pedagožky, které s dětmi provádějí reedukaci zraku hravými činnostmi a práci ortoptistky průběžně doplňují. Součástí speciální péče je ortoptická cvičebna, v níž pracuje ortoptická sestra, která provádí výkony na speciálních přístrojích. Odborná sestra formou každodenních konzultací doporučuje individuální odborná cvičení a na základě kontrolních vyšetření odborných lékařů určuje další postupy léčby či změny okluzí očí.

 

Na základě výzkumů i názorů lékařů, kteří se vyjadřovali ke speciální péči v těchto školských zařízeních bylo prokázáno, že právě v předškolním věku je pravděpodobnost nápravy zraku nejvyšší. Dětská oční lékařka MUDr. Moravcová z pražské kliniky velmi kladně hodnotila zřízení takto zaměřené speciální třídy s celodenním provozem u nás již roce 2000 s tím, že naše mateřská škola plně nahradila zrušenou ústavní péči v Léčebně pro šilhavé a tupozraké děti ve Štramberku.

 

Výhodou této speciální třídy je snížený počet 3-7 letých dětí, umožňující velký prostor pro individuální přístup.

Zdraví je v naší speciální třídě prioritou, děti jsou součásti canisterapie, hipoterapie, navštěvují solnou jeskyni, předplaveckou
školičku a kurz bruslení.  Plán pedagogické podpory je vytvářen učitelkami na základě doporučení lékaře a stanoviska Speciálního pedagogického centra ve Zlíně. Třídní vzdělávací program je upraven tak, aby náprava očních vad zdárně probíhala a aby děti nebyly ochuzeny o žádné aktivity, které probíhají v ostatních třídách naší MŠ. 

 

Supervizorem odborné péče v naší ortoptické cvičebně je oční lékařka se specializací strabologie MUDr Šárka Šajtarová, která má ordinaci v Rožnově pod Radhoštěm. Do naší mateřské školy přijímáme děti, které mají doporučení i od jiných lékařů z celé Moravy.