Třídní učitelky: Bc. Ivana Gefingová, Svatava Fajmonová

                        Asistentka pedagoga: Renata Kulišťáková