Popis jednotlivých tříd v naší školce

Třída SLUNÍČEK
běžná třída pro děti od 3 do 7 let s hudebně-pohybovým zaměřením
 
Učitelky: Ivana Gefingová, Svatava Fajmonová
 
 
 
Třída RYBIČEK
běžná třída pro děti od 3 do 7 let s výtvarným zaměřením
 
Učitelka: Jitka Joštová, Eva Žůrková
 
 

Třída PAPOUŠKŮ

speciální třída pro děti s vadami řeči

Do třídy jsou zařazovány děti s těžšími vadami řeči - dysfázie, opožděný vývoj řeči, dyslálií multiplex, a to na doporučení SPC pro děti s vadami řeči při Speciální škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Učitelky: Věra Juříčková - logopedický asistent, Vladislava Šuláková - logopedický asistent

 

 

Třída DELFÍNKŮ

speciální třída pro děti s vadami zraku

Do této třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení lékaře a Speciálního pedagogického centra (SPC) pro děti s vadami zraku ve Zlíně.

 

Učitelky: Bc. Světla Ovčačíková, Věra Čačková

 

 

 
Třída ŽELVIČEK
druhá oční třída
 
 
Učitelky: Mgr. Marcela Kořístková