Popis jednotlivých tříd v naší školce

Třída SLUNÍČEK
 
běžná třída pro děti od 3 do 7 let s hudebně-pohybovým zaměřením
 
Učitelky:Bc. Ivana Gefingová, Svatava Fajmonová
 
Asistentka pedagoga: Renata Kulišťáková
 
Školní asistent: Alena Lebedová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třída RYBIČEK
 
běžná třída pro děti od 3 do 7 let s výtvarným zaměřením
 
Učitelka: Jitka Joštová, Dagmar Přadková
 
Asistentka pedagoga: Daniela Skýpalová
 
 

Třída PAPOUŠKŮ

speciální třída pro děti s vadami řeči

Do třídy jsou zařazovány děti s těžšími vadami řeči - dysfázie, opožděný vývoj řeči, dyslálií multiplex, a to na doporučení SPC pro děti s vadami řeči při Speciální škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Učitelky: Vlaďka Šuláková - logopedický asistent, Věra Juříčková - logopedický asistent,

Asistentka pedagoga: Radana Svitáková

 

 

Třída DELFÍNKŮ

speciální třída pro děti s vadami zraku

Do této třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení lékaře a Speciálního pedagogického centra (SPC) pro děti s vadami zraku ve Zlíně.

Učitelky: Bc. Světla Ovčačíková, Nela Zákopčaníková

Asistentka pedagoga: Martina Pospíšilová

Oční sestra: Ivana Urbanovská

 


 

 
Třída ŽELVIČEK
třída pro děti s vadami zraku
 
Učitelky: Bc. Aneta Kabeláčová, Eva Žůrková
 
Asistentka pedagoga: Helena Výmolová
 
Oční sestra: Ivana Urbanovská