Druhá speciální třída pro děti s vadami zraku - ŽELVIČKY

Třídní učitelky:           Mgr. Marcela Kořístková, speciální pedagog, logoped

                                 Květuše Petřeková, učitelka