Logopedická třída - ŽELVIČKY

 

                                               Školní rok 2021– 2022

 

Paní učitelky:                       Simona Závorková

        Eva Žůrková                                     

Asistentka pedagoga:          Helena Výmolová

 

 

 

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami řeči na základě doporučení Speciálního pedagogického centra (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Vedoucí pedagog SPC paní PaedDr. Yveta Odstrčilíková se souhlasem rodičů vyšetří individuálně každé dítě a určí diagnózu. Většinou jde o diagnózy typu dyslália multiplex, dysfázie a opožděný vývoj řeči. Mohou zde být zařazeny i děti, u kterých se projevuje neplynulost řeči a další vady dědičného původu. Do této speciální třídě jsou zařazeny také děti s poruchami binokulárního vidění (tupozrakostí, šilhavosti) a jinými závažnými poruchami zraku.

 

1.      Beňuš Filip                             

2.      Beňušová Markéta    

3.      Dlouhá Jaroslava             

4.      Karola Daniel                         

5.      Kolařík Tobiáš                        

6.      Kozák Vojtěch                       

7.      Lešťanská Eliška                    

8.      Kutálek Petr

 

 

          

 

 

Třída ŽELVIČEK
 
třída pro děti s vadami zraku
 
Učitelky: Simona Závorková, Eva Žůrková
 
Asistentka pedagoga: Helena Výmolová
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami řeči na základě doporučení Speciálního pedagogického centra (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Vedoucí pedagog SPC paní PaedDr. Yveta Odstrčilíková se souhlasem rodičů vyšetří individuálně každé dítě a určí diagnózu. Většinou jde o diagnózy typu dyslália multiplex, dysfázie a opožděný vývoj řeči. Mohou zde být zařazeny i děti, u kterých se projevuje neplynulost řeči a další vady dědičného původu.