Běžná třída ŽELVIČKY

 

                                               Školní rok 2022-2023

 

Paní učitelky:                       Simona Fiurášková

        Eva Žůrková                                     

 

 

 

 

1.      Dlouhá Jaroslava                          

2.      Dlouhý Petr 

3.      Dvořáková Veronika          

4.      Goldová Gabriela                        

5.      Hnilica Dominik                      

6.      Kutálek Petr                    

7.      Martínek Adam                  

8.      Mitso Sofiia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami řeči na základě doporučení Speciálního pedagogického centra (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Vedoucí pedagog SPC paní PaedDr. Yveta Odstrčilíková se souhlasem rodičů vyšetří individuálně každé dítě a určí diagnózu. Většinou jde o diagnózy typu dyslália multiplex, dysfázie a opožděný vývoj řeči. Mohou zde být zařazeny i děti, u kterých se projevuje neplynulost řeči a další vady dědičného původu.