Běžná třída ŽELVIČKY

 

                                               Školní rok 2023-2024

 

Paní učitelky:        Bc. et Lic. Zuzana Rejchrt

                                Eva Žůrková   

 

      

1.  Hadaš Martin
2.  Janovský Oliver 
3.  Kundrátová Amélie                   
4.  Kutálek Petr 
5.  Komínek Daniel               
6.  Pešková Leontýna                  
7.  Šimíčková Tereza 

8.  Žitník Matyáš          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do této speciální třídy jsou přijímány děti s poruchami řeči na základě doporučení Speciálního pedagogického centra (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Vedoucí pedagog SPC paní PaedDr. Yveta Odstrčilíková se souhlasem rodičů vyšetří individuálně každé dítě a určí diagnózu. Většinou jde o diagnózy typu dyslália multiplex, dysfázie a opožděný vývoj řeči. Mohou zde být zařazeny i děti, u kterých se projevuje neplynulost řeči a další vady dědičného původu.