Školní vzdělávací program a Koncepce rozvoje školy

 

Ve školním roce 2022/2023 máme zcela nový Školní vzdělávací program: " Jsme všichni na jedné lodi".

 

Na tomto webu je uveřejněna ukázka z ŠVP. Vzdělávací obsah, včetně tabulek s klíčovými kompetencemi, dílčími cily a očekávanými výstupy považujeme za své know-how.

Celý ŠVP je dostupný rodičům k nahlédnutí v každé šatně u tříd nebo v kanceláři ředitelky.

 

ŠVP na web.docx (198749)

 

 

Koncepce mateřské školy 2023 - 24.docx (354375)