Podpora MŠ Krhová z projektů Šablony I OP JAK

Podpora MŠ Krhová z projektů Šablony I OP JAK

NAŠE ŠKOLA BYLA PODPOŘENA  FORMOU ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ ŠABLONYI OP JAK, FINANCOVANÝCH EVROPSKOU UNIÍ.

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávácí mobility znevýhodněných skupin.

 

 

Plakát publicita.pdf (51425)